Accés usuaris

E-mail

Contrasenya

Innovació

Els centres de L’Onada treballen amb tècniques i metodologies innovadores, algunes de les quals exclusives del nostre grup, que ens permeten desenvolupar nous sistemes de control i seguiment sobre els nostres usuaris, així com facilitar la feina als nostres professionals.

 

  • - GeriSoft: Programa informàtic de gestió creat exclusivament per L’Onada per organitzar i agilitzar les tasques administratives. Aquest programa permet tenir un pla individualitzat de cada usuari, així com indicadors a temps de real, agenda de tasques de cada professional, apartat d’incidències, missatges privats, etc. Aquest 2015 s’ha creat la versió 2 de GeriSoft, amb les mateixes funcions però amb una imatge més moderna i actualitzada, i amb un sistema d’accés a la informació més ràpid i directe, que engloba totes les tasques dins un mateix espai

 

  • - PIAI (Pla Individualitzat d’Atenció Integral): Pla personalitzat per a cadascun dels usuaris, elaborat de manera interdisciplinar i amb la participació del propi usuari i, quan és possible, de la seva família. El PIAI constitueix l’element bàsic de les intervencions assistencials a la residència i incorpora una revisió contínua com a element clau per a adequar els objectius assistencials i els programes d’intervenció. 

 

  • - DCM (Dementia Care Mapping): metodologia d’observació intensiva i detallada en temps reals al llarg d’un número específic d’hores i de marcs de codificació de persones afectades de demència i allotjades en entorns assistencials especialitzats. El DCM s’usa com a directriu en el desenvolupament d’una pràctica assistencial centrada en les persones, amb una l’acurada preparació dels equips de gestió i de personal, la presentació dels resultats del mapa i la planificació d’actuacions per part de l’equip de personal sobre la base d’aquests resultats.

 

  • - ACP (Atenció Centrada en la Persona): la metodologia de treball dels centres de L’Onada es basa en l’Atenció Centrada en la Persona. És una nova perspectiva que valora de forma prioritària a les persones independentment de la seva edat i el seu estat de salut, centrant-se en la persona i no en la demència.