Orígens de Vida

 

La iniciativa Orígens de vida compta amb la implicació i il·lusió de moltes persones, que van sumar esforços per posar-la en marxa. Amb la complicitat de les famílies i de la plantilla de professionals dels centres, es tractava de realitzar un muntatge gràfic personalitzat que mostri el recorregut vital de cada persona: fotografies de la infància, adolescència i època adulta, al costat d'un petit text que expliqués la trajectòria i les vivències més destacades.

Orígens de vida ha esdevingut un dels projectes d'impuls emocional més significatius de L’Onada Serveis, durant aquesta època de pandèmia. Sens dubte, la gestació i desenvolupament del projecte han demostrat que quan el treball i l'esforç es combinen amb l'afecte i el respecte, el resultat és inimaginable.