GeriSoft

La gestió de qualsevol equipament que dóna servei a persones obliga a prendre decisions de manera constant que condicionen el benestar de persones. Aquestes decisions, com totes les importants, s’han de prendre a partir d’un anàlisi detallat de dades cuidadosament recopilades que permet garantir en tot moment que els usuaris del centre rebran la millor atenció possible.

A L’Onada Serveis, on el nostre objectiu és oferir a les persones usuàries i les seves famílies la millor atenció, hem fet nostra aquesta màxima. Per això, l’eina que utilitzem per organitzar els processos al voltant de la persona usuària es diu Gerisoft. Sense aquesta plataforma tecnològica de gestió, res del que fem cada dia per les persones usuàries dels nostres centres seria possible.

Gerisoft és una complerta plataforma tecnològica de gestió de serveis la qual recopila i tracta informació detallada de tots i cadascun dels agents que intervenen en la gestió quotidiana de l’atenció a les persones que prestem a L’Onada Serveis. La informació és accessible pel personal que es relaciona amb la persona usuària i, també, per la seva família.