Bingo!

El divendres ve de gust fer un bingo i els que canten línia o bingo estan molt contents!

12-03-2021

PARC DEL GUINARDÓ