Treball

Recepcionista

L'equip de recepció és el responsable de rebre i guiar a les persones que visiten les nostres residències assistides i centres de dia, així com de gestionar les trucades, correus electrònics i coordinar les sol·licituds d'informació.