Treball

Manteniment

El personal de manteniment vetlla per revisar, condicionar i reparar les instal·lacions de l'equipament. Són professionals amb coneixements d'electricitat i lampisteria que, a més, tenen nocions de pintura, muntatge i obra bàsica.