Serveis

UDTD: Unitat de diagnòstic i tractament de demències

El servei d'Unitat de Diagnòstic i Tractament de Demències (UDTD) s’adreça a persones que pateixen demència en qualsevol fase.

Ofereix un recolzament mèdic, psicològic i social des de l’inici de la malaltia i durant el seu decurs.