Serveis

SAD (Servei d'Atenció a Domicili)

El servei especialitzat d’atenció domiciliària es presta a majors de 65 anys i cuidadors no professionals. 

És un programa individualitzat d’atenció a les persones amb grau de dependència en la seva pròpia llar.

Està disponible les 24 hores i els 365 dies de l’any. El temps mínim de contractació és de 30 minuts.