Serveis

Menjador Social

El servei de menjador social s’adreça a majors de 65 anys. Permet a les persones usuàries amb necessitats socials, econòmiques o de nutrició específiques fer els àpats als nostres menjadors.