Serveis

Assessorament funerari

El servei d’assessorament funerari s’adreça a clients de residència i permet oferir en el moment de la defunció de la persona usuària una atenció integral. 

Es tracta d’un servei gratuït el qual s’activa en ingressar la persona que disposa d’assegurança de defunció.