Serveis

Servei localitzador GPS / Control d'errants

El servei localitzador GPS / Control d'errants s’adreça a persones majors de 65 anys.

Posa a disposició dels cuidadors un sistema de localització mitjançant tecnologia GPS el qual ens permet ubicar en tot moment a la persona usuària.