Serveis

Ajuda Mútua

El servei d’ajuda mútua s’adreça a cuidadors no professionals i es presta a les residències i centres de dia.

Crea un espai dins del qual les persones usuàries comparteixen tasques, sentiments i emocions amb persones que es troben en situació similar.