L’Onada Serveis celebra reunions amb els distints perfils professionals de les residències i centres de dia

En aquestes darreres setmanes els distints professionals de L’Onada Serveis s’han reunit, de forma sectorial, per tal de marcar objectius, prioritats i indicadors, cadascun en el seu àmbit d’actuació, de cara al 2024.

Aquesta és una acció que forma part del pla de comandament de l’organització i la forma més correcta i acurada de definir els objectius que es volen assolir.

Aquesta és una de les moltes bones pràctiques de L’Onada Serveis. A finals de cada any es fa una reunió amb tots els perfils professionals, cadascun d’ells de forma independent per tal d’acordar quines seran les fites a les que es vol arribar al llarg de l’any. Després, en arribar a final d’any, es fa una revisió de com ha anat i s’emet la proposta de cara al període següent.

Els objectius que s’assenyalen són comuns per a tots els centres de dia i residències de L’Onada Serveis, i els gràcies als indicadors es pot arribar a la conclusió de si els objectius són viables, i l’adequació de tot plegat, sempre escoltant el parer i el punt de vista dels professionals de L’Onada en cadascun dels àmbits.

Per altra banda, en el transcurs de les distintes reunions es fan unes pestanyes formatives sobre aspectes que l’organització considera que són importants perquè cada professional la lideri des de la seva àrea als centres. Aquest any aquestes formacions han versat sobre les unitats de convivència i de l’escala BEMAT, una eina utilitzada a les residències geriàtriques per avaluar l’estat funcional de les persones residents. Aquesta escala, doncs, mesura la capacitat funcional en activitats bàsiques de la vida diària, com ara la mobilitat, l’alimentació i la higiene personal, entre altres.

L’Onada Serveis manté el seu focus posat, de forma permanent, en les persones grans a les que cuida, centrant sobre elles la seva atenció per tal de proporcionar-els-hi benestar, comoditat, seguretat i estima. I sempre, amb el màxim respecte.

15-02-2024