Jornades de formació de Fiss per al personal de L'Onada

Amb l'objectiu de millorar constantment, el personal dels centres de L'Onada gaudeix de formació per part del Fiss, Formació i Serveis. En aquest cas, el curs vol millorar el funcionament organitzacional dels centres.

La visió sistèmica contempla les persones com a part de sistemes als quals pertany i amb els quals està en contínua interrelació. Tots els sistemes, incloses les empreses, es regeixen per dos tipus de lleis que influeixen en el benestar dels seus membres i en l'èxit col·lectiu. Unes d'aquestes lleis són obertes i reconegudes per tots i altres, en canvi, estan ocultes sota patrons de funcionament inconscients.

Aquest curs per a personal dels centres de L'Onada Serveis es centra en aquestes últimes. Per a les persones que hi han assistit, aquest curs els aporta una nova eina de gestió, tan pròpia com per als companys i equips. Així es poden treballar diferents problemàtiques que bloquegen o limiten l'èxit. Permet intervenir facilitant la comprensió de factors no visibles, però de gran influència, tant en l'origen de les dificultats com a les diferents opcions de solució.

El contingut del curs és el següent: 

- Conèixer els principis sistèmics aplicats a les organitzacions.

- Aprendre a situar-se correctament en el seu lloc de treball.

- Saber com orientar a la solució les problemàtiques més habituals en l’equip.

- Donar eines per distinguir dinàmiques que afecten als seus equips i estratègies per a resoldre-les.

L'Onada Serveis, com a organització, sempre aposta per la formació contínua dels seus equips, conscients que també a través de la formació, s'aconsegueix l'excel·lència, objectiu clau quan del que es tracta és de la cura de les persones.

20-05-2024