Signatura de l'”Acord per a la construcció d’un Sistema de Serveis Socials propi de Catalunya”

Aquest acord es va signar el dia 1 de juny i estableix el primer acord entre patronals, govern i sindicats per consolidar les bases de la construcció d’un sistema de serveis socials propi per a Catalunya. Es tracta d’una fita històrica i de futur, que té l’objectiu de millorar l’atenció a les persones més vulnerables, perquè no hi hagi cap servei infrafinançat i acostar l’equiparació laboral entre funció pública i privada.

El document en el qual es recull l’”Acord per a la Construcció d’un sistema de serveis socials propi de Catalunya” el va signar el conseller Carles Campuzano i Canadés, les representants sindicals d’UGT Catalunya i CC.OO Catalunya, i les patronals ACRA, amb Cinta Pascual, ACES, ACADC, la Unió, CESOCAT, CSS i UPIMIR.

Aquest acord significa una primera fita cap a la construcció d’un model de sistema català de serveis socials, que superi l’infrafinançament que pateix el sistema actual. Amb aquest objectiu, el Departament encarregarà l’estudi inicial a acadèmics i economistes de reconegut prestigi per realitzar una primera aproximació, que es treballarà conjuntament entre Drets Socials, Economia i Hisenda i les patronals i sindicats signants de l’acord.

A partir d’aquest estudi, el Departament de Drets Socials es compromet a fer la revisió de l’actual Cartera de serveis socials per tal de fer-la més flexible, simple i adaptable a les necessitats dels usuaris que atén, cartera que no es reforma des de l’any 2007.

En la línia de garantir la qualitat dels serveis, el pacte amb sindicats i patronals aborda també la incorporació del sistema català de serveis socials a l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), que reforçarà i ampliarà les seves capacitats d’avaluació en l’àmbit dels serveis socials.

 

Cap a la millora salarial dels treballadors i treballadores del sector

 

El document fixa per a 2023 un augment del 4% (que serà retroactiu a 1 de gener) i afegeix un pagament extraordinari equivalent al 2% per fer front a l’increment dels costos energètics. L’acord compromet un increment del 5% de mitjana l’any que ve, que s’aplicarà en funció d’un estudi de costos.

Aquest Acord sentarà les bases per millorar la qualitat dels serveis d’atenció a les persones que presten les entitats socials i, Govern, patronals i sindicats han pactat que els increments esmentats repercuteixin, entre altres, en la millora de les condicions laborals dels treballadors i les treballadores del sector, en el marc de la negociació col·lectiva. En aquest sentit, les patronals s’han compromès a traslladar l’augment de tarifes a una millora salarial de forma proporcional.

L’objectiu és que el personal de la xarxa de serveis socials concertats o amb finançament públic de Catalunya, avancin cap a uns salaris justos, dignes i equiparables als del sistema de salut i al de funció pública. Des de La Confederació sempre hem recolzat aquest increment, que signifiquem amb la frase “igual feina, igual salari”.

Des de La Confederació s’insta a tots els signants a seguir treballant i establir un marc de diàleg permanent per aconseguir el reconeixement del tercer sector, el seu finançament just i digne i les millores laborals de les seves professionals, amb la finalitat d’assolir la màxima excel·lència en l’atenció de les persones més vulnerables. 

 

05-06-2023