Responsabilitat Social Corporativa

Aquest ocell canvia a mesura que passen els trimestres i les estacions de l'any. Representa el compromís de L'Onada Serveis mitjançant la seva Responsabilitat Social Corporativa (RSC), que s'integra en tota l'organització i s'incorpora en les relacions de tot l'equip humà.