Dementia Care Mapping

Què està fent Cristina, l'educadora social del centre? 

Està mapant al menjador La bassa. A l'Onada Gandesa tenim tres professionals formades en la tècnica del DCM. És una tècnica d'observació que ens permet obtenir informació dels residents, que cumpleixen el perfil, i analitzant les dades podem crear plans específics per tal de millorar la seva qualitat de vida.

06-08-2020

GANDESA