Vocacionals

Aquest matí hem fet activitats vocacionals. Funcionen molt bé per a treballar la reminiscència de quan vivien a casa. 

21-07-2020

GANDESA