OBJECTIUS DE PAI

En els nostres tallers d'estimulació cognitiva, treballem individualment objectius de Pai. Que bé i com gaudeixen

07-07-2020

CERDANYOLA