Nova entrega de material

Aquesta setmana, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, ens ha fet arribar novament mateiral EPI (ulleres antiesquitxades, bates, mascaretes quirúrgiques, gel antisèptic, guants i mascaretes FFP2) per facilitar la tasca al nostre equip de professionals. 

02-07-2020

LA SÉNIA