DESINFECCIO

Gràcies a l'Ajuntament de Cerdanyola mantenim la desinfecció dels exterior setmanalment. Quina bona feina.

01-07-2020

CERDANYOLA