Orígens de vida

Durant aquests mesos, s'està duent a terme el següent projecte.

Tracta de fer un recull de la història de vida del/la resident d'una manera visual i personalitzada, promovent així l'ACP (l'Atenció Centrada en la Persona).

19-06-2020

LA SÉNIA