Jocs de taula

Els jocs de taula ens aporten molts beneficis a nivell cognitiu i social.
Per les tardes sempre hi dediquem una estona! 

15-05-2020

GANDESA