Missatges que donen molta força

Aquests missatges ens donen molta força. Moltes gràcies famílies. #nousfallarem.

19-03-2020

TORTOSA