situació actual al nostre centre de L’Onada a Caserres

A continuació us informem de la situació actual al nostre centre de L’Onada a Caserres

 

  1. No tenim cap cas de Coronavirus confirmat al centre.
  2. No tenim cap cas sospitós de Coronavirus al centre.
  3. Hem implantat totes les mesures de seguretat marcades per les autoritats competents pel que fa a la contenció i prevenció de l’expansió del Coronavirus. Malauradament, una d’aquestes mesures prohibeix completament l’accés de familiars al centre fins a nou avís per part de les autoritats.
  4. Dins de la gravetat de la situació, estem portant a terme totes les tasques pròpies del centre amb normalitat.
  5. Tot l’equip de professionals del centre està portant a terme les seves tasques amb normalitat.
  6. Tenim protocols i procediments preparats per qualsevol situació adversa.
  7. Tot l’equip està compromés en que, els vostres familiars estiguin el millor atesos possible.

L’increment de tasques extra, motivades per l’alerta sanitària del Coronavirus, no ens permeten poder atendre les consultes dels familiars, tal i com ens agradaria. És per això, que obrim aquest canal d’informació amb la intenció d’anar enviant missatges informatius conforme vagin avaçant els aconteixements. Demanem que estigueu alerta a futures informacions.

 

També hem creat un nou espai dintre del nostre web corporatiu www.lonada.com on anirem incorporant informació genèrica de L’Onada Serveis.

13-03-2020

CASSERRES