El responsable del calendari

El senyor Amadeu sempre ha estat el responsable del calendari del menjandor, però ara hem fet un personalitzat que està a recepció i ell serà el responsable!!

20-01-2020

L'AMETLLA DE MAR