El vermutet

A nosaltres també ens agrada fer un vermutet els dies de festa.

24-11-2019

PARC DEL GUINARDÓ