Música?

Música? I tant que sí!! Perquè...

   - La música és la Banda Sonora de la nostra vida "Dick Clark"

   - On fallen les paraules...la música parla "Hans Christian Andersen"

   - La música és el verdader llenguatge universal "Carl Maria Bon

Weber"

 

 

18-10-2019

LA SÉNIA