Tallers de fisio

Aquest any hem iniciat dos tallers nous:  El taller d'esquena i el taller sobre el dolor. Les sessions consten d'una part teòrica on es fa una breu explicació sobre el tma a tractar i una part pràctica i vivencial. Es fa teràpia per tal de disminuir el dolor amb sacs tèrmics i TENS, movilitzacions, estiraments musculars i relaxació. Després de la sessió de grup es continua amb les activitats individuals.

27-04-2019

PARC DEL GUINARDÓ