Taller de Rams

Un any més hem preparat les palmes juntament amb rames d' olivera i llorer pel dissabte fer la Benedicicó de la Palma i que tothom tingui el seu ramet beneit.

10-04-2019

LES BORGES BLANQUES