Estimulació cognitiva

Una de les tasques que més fem a la residència és estimular les capacitats cognitives dels nostres residents i usuaris de CD.

Hi ha moltes maneres de fer-ho, com per exemple va fer l'educadora social al taller del dimarts matí.

Es tracta d'oferir materials adaptats a les capacitats cognitives, als gustos i als interessos de cada persona.

Com podeu veure a les imatges hi ha activitats de tot tipus: plegar roba, discriminació de llegums, davantals sensorials, lectura...

04-04-2019

GANDESA