Fent la bugada

Després de fer la bugada s'ha d'estendre. Quan s'assequi tot ja ho plegarem

09-02-2019

PARC DEL GUINARDÓ