Somriu!

Perquè el somriure és l'única línia corba que ho redreça tot!

25-01-2019

LA SÉNIA