EXCURSIÓ AL PARC DE L'AGULLA DE MANRESA.

Vàrem gaudir d'un dia de primavera fantàstic tot passejant pel Parc.Us expliquem la seva història. Per eliminar els problemes de sequera que patia la ciutat de Manresa durant l'Edat Mitjana, el rei Pere III, en l'any 1339 va concedir la construcció de una sèquia que agafava l'aigua del riu Llobregat a l'alçada de Balsareny i arribava a Manresa, 26,7 km. Les obres es varen acabar l'any l383. Van estar interrompudes fins l'any l345 pel Bisbe de Vic, Galceran Sacosta, que no volia que aquest canal, anomenat La Sèquia, passés per les terres del bisbat. Aquesta sèquia arriba al Parc de l'Agulla, que es pot considerar la reseva artificial d'aigua de Manresa amb una capacitat de 200 milions de litres aigua.

27-04-2010

CASSERRES