Publicació d'agraïment família Sant a L'Onada Casserres

Carta d'agraïment de Victòria Sant a L'Onada Casserres, publicada a Berguedà Actual. 

22-04-2010

L'ONADA SERVEIS