Infantilització i tercera edat

Infantilitzar a una persona gran afavoreix una actitut dependent de la mateixa. De manera indirecta s'inhibeixen les facultats físiques, cognitives i emocionals fomentant una pèrdua de la seva autoestima. 

Per altra banda, sabem que el joc és una activitat que ajuda en la rehabilitació de les persones de la tercera edat. Cal destacar que el significat de joc no és el mateix per a un nen que per a una persona adulta o major. Per als més petits la importàcia recau en el desenvolupament del mateix a través de l'experimentació i l'adquisició d'aprenentatges de diferents habilitats.  Per a la gent gran el joc té un caràcter més orientat al contacte i relació amb els altres. Té efectes sobre els estats depressius i ansiosos. 

Des de l'Onada fomentem les activitats intergeneracionals on els grans guien i ensenyen als més petits a jugar. La seva experiència és aprenentatge per als més petits i veure gaudir als nens és satisfactori per als més grans.

 

11-08-2018

LA SÉNIA