Triant la til·la

Després d'haver-la recollit i deixat assecar durant un temps... ara ha tocat separar els branquillons i les fulles. Ja queda ben poquet per a poder fer infusions dels til·lers del nostre jardí!

03-08-2018

SANTPEDOR