Voluntaris i voluntàries al centre

Gràcies, Voluntaris i Voluntàries!

El nostre Centre de Dia vol expressar la més sincera gratitud a tots els voluntaris i voluntàries que dediquen el seu temps i energia per fer del nostre espai un lloc especial!

A continuació us deixem un enllaç i una nota de premsa de l'Ajuntament de l'Aldea on s'explica tot molt millor i és molt interessant llegir-ho!

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.laldea.cat%2Fnoticies%2F05-2024%2Flajuntament-activa-la-borsa-de-voluntariat-social%3Futm_campaign%3Dshareaholic%26utm_medium%3Dfacebook%26utm_source%3Dsocialnetwork&h=AT0FHcTNEMeiynXLVSp1ShVn934y0LzL4lJ39CF24NFr1jQPMvlvF9sSeCbeFH_NtvnRBVcT8nBL-PG645QNDBH-UwaIEudc922TrACp56n5hwppqVPBBEstxPUvJB_J86jq&s=1

30-05-2024

L'ALDEA