Jornada ACP

El dijous dia 16 vam participar en la 9a jornada d'Atenció Centrada en la Persona (ACP) organitzada per l'Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA). Les diverses ponències i intervencions de cadascuna de les persones interventores van calar en nosaltres, oferint-nos la possibilitat d'obrir la ment, reflexionar i motivar-nos a millorar com a professionals i com a persones.

20-05-2024

TORTOSA