Circuit físic

Circuit físic de mobilitat, equilibri i direcció amb Paula la fisio i Jordi, alumne de pràctiques de l'àrea.

Esperot de superació i esforç al 1.000%!

17-05-2024

DELTEBRE