28 d abril

Avui és el dia Internacional de la seguretat I la salut en el treball. h Ho hem treballat en una xerrada i fent cartells que penjarem al menjador

28-04-2024

TORTOSA