Taller de motricitat fina.

Taller de motricitat fina per treballar la coordinació ull-mà i l'atenció i concentració.

13-03-2024

PARC SERENTILL