Exercici diari

Cada dia, després de passejar es fa la gimnasia grupal de manteniment

11-03-2024

SANT ADRIÀ, BESÒS MINA