Figures geomètriques

Repasem els noms, les formes i els àngles

21-02-2024

SANT ADRIÀ DEL BESÒS