PAI

Les reunions de PAI (Pla d'Atenció Individualitzada) dels dilluns són la màxima expressió de l'atenció centrada a la persona. Tot l'equip posem en marxa un conjunt d'accions per mantenir i augmentar la qualitat de vida del resident. 

31-01-2024

TORTOSA