Pla d'atenció individualitzat

L'escolta de les necessitats de l'usuari al Pai és un dels molts motius que millora l'estància al centre.

24-01-2024

LA RÀPITA