Activitats Ocupaiconals i motricitat fina

Ocupant les tardes fent exercicis de motricitat fina i tallers ocupacionals!

11-01-2024

LES BORGES BLANQUES