El menú

No saps mai com serà el menú, fins que els teus ulls ho comproven. Els meus van brillar, i ets teus, que en pensen?

25-12-2023

LA RÀPITA