25N Dia Internacional contra les Violéncies Masclistes

El 25 de Novembre a Cerdanyola, l'Onada Cerdanyola participa en la campanya "Papallones liles" una activitat conmemorativa d'aquest dia.

24-11-2023

CERDANYOLA