Activitats individualizades

Atenció, concentració, estimulació, psicomotricitat fina són entre altres els objectius que busquem per dur a terme les activitats al nostre centre.

14-11-2023

LA RÀPITA